Správa nemovitostí

Specialisté na správu bytových domů

Vlastnictví nemovitosti s sebou nese mnoho příjemných stránek, ale vyvolává i celou řadu plnění povinností, způsobuje mnoho problémů a starostí daných právními i technickými normami.

Při převzetí objektu do správy provedeme analýzu ekonomické agendy a technického stavu nemovitosti. Analýza spočívá v porovnání požadavků a potřeb příslušných obecně platných právních norem v jednotlivých oblastech s aktuálním stavem předávaného objektu. Na základě provedené analýzy stavu objektu v jednotlivých oblastech je zpracován harmonogram aktivit.

Spolupracujeme s odborníky, kteří mají zkušenosti se zajištěním grantů a čerpání podpory na obnovu kulturních památek apod. Díky našemu dlouhodobému smluvnímu partnerství s dodavateli (stavební firmy, elektrikáři, topenáři atd.) získáváme výrazné slevy na provedené práce a tím Vám ušetříme čas i peníze!


Profesionální předseda výboru SV

Společenství vlastníků je právnickou osobou jako každá jiná obchodní korporace.

Nejedná se o spolek dobrovolníků, kteří se nad rámec svých pracovních povinností obětavě starají o společné problémy domu, ve kterém bydlí.

Na společenství vlastníků jsou kladeny povinnosti právního, účetního i obchodně technického charakteru, které jsou dány závaznými právními normami, a z toho plyne značná osobní odpovědnost členů výboru. To vyžaduje naprosto profesionální přístup.

Nabízíme Vám službu „Výkon funkce předsedy výboru SV“

  • - řídíme práci výboru SV dle stanov a platných právních předpisů
  • - zajišťujeme plnění úkolů plynoucích ze stanov SV
  • - plníme úkoly kladené na předsedu SV

Přeneste své starosti profesionálům, rádi Vám poskytneme bližší informace o rozsahu služeb a podmínkách spolupráce.

Profesionalita

Naše společnost pracuje v systému managementu kvality u všech hlavních činností včetně procesu zajištění správy nemovitostí. Jsme tak jedna z mála realitních kanceláří v České republice, která má komplexně průběžně prověřovány činnosti interním i externím auditem.

Současně prohlašujeme, že jsme materiálně, personálně i technicky vybaveni tak, abychom zdárně plnili požadavky zadavatele.

Věříme, že v případě pro nás pozitivního stanoviska, potvrdíme Vaši důvěru. Další podrobnosti jsme připraveni projednat při osobní prezentaci.

Výběr domů v naší správě

Kontaktujte nás pro vypracování nezávazné nabídky

Volejte  224 810 045 nebo pište na info@rak.cz