Technická správa

Technická správa

 • průběžná kontrola funkčnosti objektu
 • zajištění pravidelných revizí u předepsaných zařízení dle příslušných předpisů
 • organizační zajištění výběrových řízení na dodavatele akcí
 • zajištění oprav a údržby domu
 • přebírání prací provedených jinými dodavateli a kontrola faktur za tyto práce
 • zajištění nepřetržité 24 hodinové havarijní služby (voda, plyn, elektřina, zámečníci) a informování o její existenci uživatele objektu
 • zajištění provozu výtahu
 • zajištění úklidu společných prostor domu
 • zajištění zahradnických prací (sekání trávníků, péče o zeleň)
 • v případě potřeby provedení deratizace, desinfekce
 • reklamace vad po provedených opravách
 • zajištění odečtu měřidel v jednotkách
 • 1x ročně sestavení plánu oprav, údržby a investic
 • zpracování výroční zprávy s hodnocením aktivit

Kontaktujte nás pro vypracování nezávazné nabídky Volejte 224 810 045 nebo pište na info@rak.cz