Ekonomická správa

Ekonomická správa

 • vedení a aktualizace přehledné evidence vlastníků 
 • předpis a kontrola záloh na služby a příspěvků na správu domu 
 • návrhy změn předpisů v návaznosti na vyúčtování záloh na služby
 • zpracování vyúčtování záloh na služby
 • pravidelné zpracování upomínek dlužníkům 
 • evidence došlých a vydaných faktur
 • zajištění styku s bankovním ústavem, proplácení došlých faktur 
 • sledování stavu finančních prostředků na účtu vlastníka (vč. prostředků fondu oprav) 
 • provoz online systému, který je určen pro komunikaci mezi správcem na jedné straně a majiteli objektů a uživateli prostor na straně druhé
 • spolupráce s advokátní kanceláří ve věci vymáhání dluhů
 • uzavírání smluv a jejich dodatků s dodavateli služeb (odvoz odpadu, dodávka vody, elektřiny, plynu apod.)
 • zajištění pojištění nemovitosti včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánu
 • zastupování vlastníka při jednáních

Oblasti účetnictví

 • vedení účetnictví dle platných zákonů
 • sestavení roční účetní závěrky a zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob

Přeneste své starosti profesionálům, rádi Vám poskytneme bližší informace o rozsahu služeb a podmínkách spolupráce.

Kontaktujte nás pro vypracování nezávazné nabídky Volejte 224 810 045 nebo pište na info@rak.cz